A befogadás elvei az óvodánkban

A befogadás elvei az óvodánkban

Azt valljuk, hogy az óvodai befogadás időtartama nem egy vagy két hét, hanem az egész első év az óvodával, a felnőttekkel, a társakkal való ismerkedésről szól. Az első évben, amikor a gyermekek többször megbetegszenek és egy-két hétig otthon maradnak, szinte minden alkalommal elölről szükséges kezdeni az óvodai befogadást.

A gyerekeknek hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy érzelmileg biztonságban érezzék magukat az óvodában. A befogadás rugalmas, idejét és módját a gyermek és a család ismeretében állapítjuk meg. Fontos tudni, hogy nincsenek általános szabályok, melyek mindenkinél egyformán használhatók lennének. Minden családnál, gyereknél más és más módszer az, mely valóban segíthet az új helyzet elfogadásában.
Minden helyzetben elengedhetetlen az együttműködés, összehangolódás a családokkal, de talán ebben az időszakban a legfontosabb megbízni egymásban és segíteni egymást.
Az őszinteség, a bizalom a szülő-óvodapedagógus között elengedhetetlen, hiszen az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. A befogadási időszak elején úgy szervezzük, hogy a nap nagy részében mindkét óvodapedagógus jelen legyen a csoportban, valamint a dajka néni és/vagy pedagógiai asszisztens jelenléte is meghatározó. Ennek időtartama megbeszélés kérdése, de a gyermekek érdekében – elsősorban homogén kiscsoport esetében – elengedhetetlenül fontos.
BEFOGADÁS FORMÁI ÓVODÁNKBAN
 ANYÁS/SZÜLŐS BEFOGADÁS: Az anyás befogadás lényege, hogy a gyermek az édesanyjával vagy más családtaggal érkezik, vele marad egész délelőtt, és minden tevékenységben közösen vesznek részt. Fontos, hogy mindvégig ugyanaz a személy segítse a leendő óvodás befogadását. Bármennyire is nehéz az Anya vagy családtag részéről is az elválás, mégis azt kérjük, hogy magatartásuk ezekben a helyzetekben is sugározzon nyugalmat, biztonságot, szeretetet! Forduljanak bizalommal az óvodapedagógusokhoz, hogy esetleges szorongásuk oldódhasson! Rendkívül fontos, hogy a reggeli elválás során ne úgy szökjön el a szülő, amikor éppen a gyermek nem veszi észre. Ajánljuk, hogy legyen egy rövid rituáléjuk a búcsúzkodásra, melyet előre megbeszélnek a gyermekkel, pl. 4 puszi és integetés után elválnak. Röviden, határozottan, de szeretettel búcsúzzanak el tőle. Megkönnyítheti az elválást egy-egy otthoni kis plüss állat bevitele az oviba, vagy alvóka, mely az otthon illatát jelenti a gyermek számára. Befogadás idejére nézve is fontos a rendszeresség elve, hogy folyamatosan jöjjenek lehetőleg ebben az időszakban is az óvodába. Kérjük a szülőktől, hogy tevékenyen vegyenek részt a gyermekkel közösen az óvodai környezet felfedezésében. Játszanak együtt, beszélgessenek gyermekükkel. Figyeljék az óvodapedagógusok jelzéseit arra vonatkozóan, hogy a gyermekek és a zsúfoltság elkerülése érdekében egyszerre mennyien tartózkodnak a csoportszobában. Kiváló lehetőség ilyenkor az öltöző és a mosdó felfedezése, használata. A déli étkezésnél nem tartózkodhat bent szülő, a higiéniai és balesetvédelmi előírások miatt. Ajánljuk, hogy hozzanak maguknak is váltócipőt, a csoport tisztaságának megőrzése érdekében, illetve ez egy jó lehetőség reggel a gyermekkel közös váltócipő cserére.
FOKOZATOS IDEJŰ BEFOGADÁS: A homogén szervezésű, „tiszta” kiscsoportokban teljes létszámmal új, azonos csoportot kezdő gyermek érkezik egy időben, ilyenkor azoknak a családoknak, akik meg tudják oldani, lehetőséget adunk arra, hogy gyermekeik befogadását egy-két hetes csúsztatással kezdjék meg. Ez könnyebbség gyermeknek, felnőttnek egyaránt, hiszen így megteremhetjük az egyéni bánásmódot és alkalmazkodást az egyes gyermek igényihez. Ebben az esetben hangsúlyoznunk szükséges a még távollévő családok számára, hogy gyakran sétáljanak el óvodánkhoz, ezzel is „készüljenek” az óvodai életre! A csoportban dolgozó felnőttek neveit beszélgetés közben néha említsék meg gyermeküknek. Ezzel a lehetőséggel élve megteremthetjük a mindenki számára fontos odafordulás és ráfigyelés igényét már ebben az időszakban is. A szülővel történő fokozatos befogadási módszer lényege, hogy a szülővel történő óvodai tartózkodás idejét növeljük. Ez az idő a gyermek viselkedésétől, közérzetétől függően rugalmasan növelhető vagy csökkentethető. A kapcsolatot úgy alakítsuk, hogy a játékidőben rövidebb, hosszabb időre egyedül hagyjuk a gyermeket, hogy önállóan vegyen részt a csoport életében. Nélkülözhetetlen, hogy fogadjuk el az óvodapedagógus tanácsait, aki kívülről látja a lehetséges megoldásokat a befogadás sikeressége érdekében.
FOLYAMATOS IDEJŰ BEFOGADÁS: A Köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy szabad férőhely esetén év közben is biztosítsuk a kötelező óvodáztatást abban az esetben is, ha év közben a család kerületünkbe költözik és ezzel óvodát vált. Abban az esetben, ha a gyermek a harmadik életévét fél éven belül tölti be, felvétele minden esetben egyéni elbírálás alá esik, amiben az Intézményvezető dönt. Ezekben az esetekben is megilleti a gyermeket a befogadással járó egyéni bánásmód, annak lehetősége, hogy a gyermek minél könnyebben élje meg a környezetváltozást, az új óvodába való befogadást, beilleszkedést.
Vannak gyerekek, akik már jártak közösségbe és könnyedén veszik az új környezetbe való befogadást, számukra biztosítjuk az első naptól való benntartózkodást, ám ezúton jelezzük, hogy a sok új inger számukra is megterhelő lehet, ezért egyeztessünk az óvodapedagógusokkal a részletekről. Kihangsúlyozzuk, hogy a szülőkkel történő viszony soha nem korlátozódik a befogadás napjaira, heteire, de megalapozhatja az óvodás évekre szóló kiegyensúlyozott kapcsolatot!
 Levelek, 2021. szeptember 01.                           
 

Vissza

Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha

Cím:

4555 Levelek, Ifjúság utca 3 - 5.
© 2020 / Minden jog fenntartva