Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BÁZISINTÉZMÉNY

Óvodánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyhát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.
A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatokátadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:
-   „Én kis kertész legény vagyok …” – Környezettudatos gyerekek      az óvodában
-   „Ugráljunk, mint a verebek …” – Egészségnevelési projektek az      óvodában
-   „Nyitnikék” – Személyiségfejlesztés az óvodában
-   „Együtt a gyermekekért” – Családi rendezvények             megszervezése

Kapcsolattartó:         Lengyelné Bukta Lívia
                                       Telefon: 06-30/731-0819
                                       ovoda@levelektelepules.hu

 
Rólunk

A Leveleki Kastélykert Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Célunk egy olyan gyermekközpontú óvoda működtetése, ahol nyugodt, érzelemgazdag, inspiráló légkör kialakításával és a tartalmas együttes munka eredményével, az intézmény minden tagja, felnőttek és gyermekek egyaránt jól érezzék magukat.
Küldetésünk, hogy a gyermekek számára magas szakmai felkészültséggel, széles látókörrel rendelkező, folyamatosan fejlődni képes óvodapedagógusaink a pedagógiai munkát segítőkkel együtt megteremtsék a gyermeki személyiséget tisztelő, egyenlő esélyek elvén működő, biztonságot nyújtó óvodai környezetet. Ezáltal a gyermekek olyan jellemvonásait erősítjük, mellyel megalapozzuk helyes énképük és önértékelésük kialakulását és támogatjuk őket, hogy megfeleljenek a XXI. század kihívásainak.
Fontosnak tartjuk, hogy szakmai tudásunk birtokában a családi nevelést kiegészítve az óvodában is biztosítsuk a gyermekek fejlődésének optimális feltételeit, segítsük, támogassuk a szülőket a jó partneri kapcsolat megőrzése érdekében.
Óvodánk legfontosabb feladata, hogy segítse az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását.

Célcsoport: óvodapedagógusok, intézményvezetők

Az átadni kívánt jógyakorlatok rövid leírása:
A Helyi Pedagógiai Programunk alapját képezi a külső világ tevékeny megismerése, környezetünk védelme és a mozgásfejlesztés. A szűkebb környezet értékeinek megismertetésében messzemenően támaszkodunk a helyi sajátosságokra: a Leveleki tó élővilágának megfigyelése már egészen kisgyermekkorban a környezet, az állatvilág fontosságára irányítja a gyermekek figyelmét.
A mozgásfejlesztést a jól felszerelt, tágas tornaszoba, a Magyar Mozgáskotta elemeinek mindennapos használata, valamint a szülőkkel közösen szervezett családi programok szolgálják.
Pedagógiai Programunk jellegénél fogva jól alkalmazható a nevelés minden területén, biztosítja az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését, az integrálást, a sajátos nevelési igényből eredő hátránycsökkentést, a tehetséggondozást.
Nyitottak vagyunk a partneri elvárásokra, de igyekszünk a szakmaiságot, a gyermekek érdekeit szem előtt tartani.

A jógyakorlatok átadása olyan óvodapedagógusok által történik, akik elkötelezettek a hivatásuk iránt és felelősséget vállalnak munkájuk minőségéért.

A tudásmegosztás, a jógyakorlatok átadása bemutató foglalkozások, interaktív előadások, műhelyfoglalkozások formájában valósul meg. 

Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha

Cím:

4555 Levelek, Ifjúság utca 3 - 5.
© 2020 / Minden jog fenntartva